خانه / نتایج جست و جو برای: (صفحه 3)

نتایج جست و جو برای:

پروفیل آلومینیوم کرنت

پروفیل آلومینیوم کرنت

پروفیل آلومینیوم کرنت شامل انواع مقاطع سیل، سیل، جنب، تابریل و وادار جهت ساخت پنجره تک جداره تولید و عرضه می گردد. انواع مقاطع پروفیل آلومینیوم کرنت

ادامه نوشته »

فاساد آلومینیومی

فاساد آلومینیومی

فاساد آلومینیومی به عنوان جایگزینی برای پوشش سطح با ورق آلومینیومی مورد استفاده قرار می گیرد. مقاطع پر مصرف فاساد آلومینیومی

ادامه نوشته »

ناودانی آلومینیومی

ناودانی آلومینیومی

ناودانی آلومینیومی با یال های برابر و غیر برابر و ضخامت های مختلف به صورت آلیاژی تولید و به فروش می رسد. انواع مقاطع ناودانی آلومینیومی

ادامه نوشته »

نبشی آلومینیومی

نبشی آلومینیومی

نبشی آلومینیومی به صورت ال شکل و با اندازه مختلف به صورت یال برابر و نابرابر و با آلیاژ های مختلف تولید و به فروش می رسد.   سایز وزن هر متر ۱۰*۱۰ ۰٫۰۲۷ ۱۵*۱۰ ۰٫۰۲۷ ۲۰*۱۰ ۰٫۰۴۱ ۱۵*۱۵ ۰٫۰۴۱ ۲۰*۱۵ ۰٫۰۴۱ ۳۰*۱۵ ۰٫۰۸۱ ۲۰*۲۰ ۰٫۱۰۸ ۲۰*۲۰ ۰٫۱۶۳ ۳۰*۲۰ ۰٫۱۶۳ …

ادامه نوشته »

قوطی آلومینیومی

قوطی آلومینیومی

قوطی آلومینیومی با سایز و ضخامت های مختلف به صورت استادارد و اختصاصی تولید و عرضه می گردد.   انواع قوطی آلومینیومی سایز ضخامت وزن هر متر ۱۰*۱۰ ۱٫۳ ۰٫۰۸۳ ۱۰*۲۰ ۱٫۵ ۰٫۱۶۷ ۲۰*۲۰ ۲ ۰٫۳۰۰ ۲۰*۲۰ ۳ ۰٫۵۰۰ ۲۰*۲۵ ۱٫۵ ۰٫۳۳۳ ۲۰*۳۰ ۲ ۰٫۴۱۷ ۲۰*۴۰ ۲ ۰٫۵۰۰ ۲۰*۱۰۰ ۲ …

ادامه نوشته »

چهار پهلو آلومینیومی

چهار پهلو آلومینیومی

چهار پهلو آلومینیومی یا چهار گوش، چهار وجهی با سایز های مربع یا مستطیل شکل به شرح جدول زیر تولید و به فروش می رسند. سایز وزن هر متر ۲۰*۲۰ ۱٫۰۸ ۲۵*۲۵ ۱٫۶۸۷۵ ۳۰*۳۰ ۲٫۴۳ ۳۵*۳۵ ۳٫۳۰۷۵ ۴۰*۴۰ ۴٫۳۲ ۴۵*۴۵ ۵٫۴۶۷۵ ۵۰*۵۰ ۶٫۷۵ ۵۵*۵۵ ۸٫۴۱ ۶۰*۶۰ ۹٫۷۲ ۷۰*۷۰ ۱۳٫۲۳ ۷۵*۷۵ …

ادامه نوشته »

کانال تلگرام